×

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości, pracowników i lokalnej społeczności to nasz priorytet.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ryzyko narażenia na COVID-19 zarówno w naszej Restauracji, w trakcie odbioru własnego jak i w dostawie wprost pod Wasze drzwi.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 opracowaliśmy i wdrożyliśmy plan reagowania, zgodny z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Niektóre działania, które podjęliśmy w celu ochrony naszego personelu i gości obejmują:
– utrzymanie najwyższego poziomu higieny i czystości w Restauracji,
– wdrożenie nowych procedur czyszczenia i dezynfekcji w Restauracji,
– wdrożenie odpowiedniego fizycznego dystansu (tam, gdzie to możliwe),
– zapewnienie właściwych środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników,
– zachęcanie klientów do korzystania z opcji płatności zbliżeniowych.

Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji w kraju i zalecenia oraz rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia i odpowiednio aktualizujemy nasz plan reagowania na pandemię oraz nasze środki ostrożności.

Dziękujemy Wam za nieustające wsparcie w tych zmieniających się i trudnych czasach.